Kontingent og gebyrer

Kontingentpriser 1. april 2019 – 31. marts 2020
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 13. marts 2019.

Kontingentet til fællesantennen er delt op i 3 TV-programpakker:

Priser er inkl. moms.

Internet only **

Grundpakke

Mellempakke

Fuldpakke

Foreningsbidrag

900,00

900,00

900,00

900,00

Programafgifter

 

1.063,00

2.243,00

4.823,00

Årsrabat - foreningsbidrag

 

-225,00

-225,00

-225,00

COPYDAN

 

582,00

607,00

747,00

Samlet kontingent / år. (evt. afrundet)

900,00

2.320,00

3.525,00

6.245,00

Samlet kontingent / mdr. (evt. afrundet)

75,00 193,00 294,00 520,00
** + evt. pakkeskifte hvis der tidligere har været en TV pakke på adressen Selve internet abonnement afregnes direkte med youSee.
BlandSelv muligheden – sammensæt favorit kanaler

Hvis du har mellempakken eller fuldpakken kan du vælge YouSee BlandSelv. BlandSelv betyder, at du kan udskifte op til 5 programmer i Mellempakken og op til 14 kanaler i Fuldpakken. Programmer fra de to pakker samt et stort udvalg af andre kanaler som YouSee tilbyder. Med TV med Bland Selv sendes kanalerne krypteret/kodet, idet kanalerne leveres unikt til den enkelte husstand. Derfor skal man have et programkort og et CA-modul pr. tv-apparat for at kunne se sin valgte Mellem- og Fuldpakke. Du kan læse mere på YouSee.dk. Hvis du vælger BlandSelv skal det bestilles hos YouSee.dk. Kontingentet for mellempakke og fuldpakke vil være det samme med BlandSelv.

Hvad består kontingentet af?

Kontingentet består af et foreningsbidrag, der dækker den daglige drift samt løbendevedligeholds- og anlægsarbejder i vort kabelnet. Endvidere dækker kontingentet programafgifter til betalingskanaler og afgift til COPYDAN.
Foreningsbidraget og programafgifterne er momspligtige, mens COPYDAN er momsfri. COPYDAN dækker ophavsretslige afgifter for de TV- programmer vi sender på antenneanlægget.
Det er en lovpligtig afgift og fastsættes hvert år af COPYDAN som en bestemt sats for hvert TV-program. COPYDAN-afgifterne er fritaget for moms, og beregnes derfor som momsfrit beløb på kontingentopkrævningen.
Eventuel angivet årsrabat på foreningsbidraget fastsættes specielt for hvert år og ydes kun til medlemmer, der betaler kontingent for en TV-pakke. Der ydes ikke rabat på foreningsbidraget til medlemmer, der kun modtager Internet Only via fællesantenne nettet.

I kontingentet er ikke indeholdt betaling af internet eller IP-telefoni. Disse ydelser skal afregnes i et abonnement, der tegnes med udbyderen YouSee.dk.

Pakkeskifte og genåbning af lukket tilslutning
 • Skifte til anden programpakke (pakkeskift): kr. 500,00.
 • Genåbning af en afbrudt tilslutning: kr. 600,00

For de medlemmer der ønsker at skifte programpakke til grundpakken eller mellempakken vil der blive monteret et filter. Filteret monteres af antenneforeningens servicefirma i den stander du er tilsluttet. Det betyder, at du kun kan se de betalingskanaler der sendes i pakken. Gebyret for pakkeskift betales for hvert pakkeskift fra en pakke til en anden pakke. Pakkeskift kan ske med min. 1 – 1½ måneds varsel. Dog skal betales programafgifter frem til det tidspunkt vi kan ændre pakken hos YouSee. COPYDAN betales for hele året.

Ny tilslutning til kabelnettet
 • Tilslutningspris er på kr. 6.000, ved kontant ellers kr. 7.000 ved afbetaling

Antenneforeningen opkræver tilslutningsafgift i de tilfælde hvor der etableres en ny tilslutning til antenneanlægget. Antenneforeningen sørger for et tilslutningspunkt, som er en forsyningsstander ved vejen. Du skal selv sørge for etableringen af antennekabel inde på egen grund samt forbindelse og antennestik og eventuel forstærker (1 eller flere) inde i huset. Etableringen inde på egen grund kan udføres af Dansk Kabel TV, Vejle efter nærmere aftale. Tilslutningen af antennekabel i forsyningsstanderen skal foretages af Dansk Kabel TV.

Alle opgivne priser er inkl. moms.
Først med det sidste... Tilmeld dig vores nyhedsmail - så er du på forkant med udviklingen.

Fejlmelding

TV signal
Ring til Dansk Kabel TV. Tlf.: 43324700
Internet

Ring til YouSee. Tlf.: 70704040

YouSee prøver først at hjælpe dig. Lykkes det ikke sender YouSee en fejlmelding til Dansk Kabel TV.
Herefter vil du blive kontaktet direkte af Dansk Kabel TV.

YouSee boks og BlandSelv

Ring til YouSee. Tlf.: 70704070

YouSee prøver først at hjælpe dig. Lykkes det ikke sender YouSee en fejlmelding til Dansk Kabel TV.
Herefter vil du blive kontaktet direkte af Dansk Kabel TV.

IP telefoni

Ring til YouSee. Tlf.: 70704040

YouSee prøver først at hjælpe dig. Lykkes det ikke sender YouSee en fejlmelding til Dansk Kabel TV.
Herefter vil du blive kontaktet direkte af Dansk Kabel TV.

Er du i tvivl, så kontakt bestyrelsen.
Vi står altid klar til at hjælpe dig. Tlf.: 69909065

Frekvensplan

Se den nyeste opdateret frekvensplan.

Teknisk info

 • Netværks ID:
  100
 • Netværks ID (BlandSelv):
  111
 • Frekvens:
  450000 kHz
 • Symbolrate:
  6875
 • Modulation:
  64 QAM
 • Mail opsætning:
 • Adgang til webmail:
TV | Radio | Internet | IP/mobil telefoni | Info kanal | Tekst-TV
Copyright © Grejs Antenneforening