Opkrævninger på TV-pakker og InternetOnly

13. april 2020

I den kommende tid bliver der udsendt opkrævninger på TV-pakker og InternetOnly.
Hvis du er tilmeldt Betalingsservice via din netbank vil opkrævningen stå på den månedlige oversigt fra Nets Betalingsservice (PBS).
Ellers kommer opkrævningen med posten som regning på papir.

Vi har i år valgt at sende opkrævningerne for TV-pakkerne som kvartalsopkrævninger.
Det betyder, at regningen dækker 2. kvartal 2020, dvs. fra 1. april 2020 til 30. juni 2020.
De næste kvartaler opkræves på samme måde - frem til 31. marts 2021.

Kontingentet for InternetOnly er dog sendt som helårsopkrævning, da beløbet for et helt år ”kun” er på kr. 375,-.

Hensigten med kvartalsopkrævningen er at fordele kontingentet for TV-pakkerne ud over året, så der ikke skal betales et stort beløb på én gang for hele året.

Vi opfordrer meget kraftigt til, at du tilmelder betalingen til automatisk betalingsservice, så foreningens udgifter ved opkrævningen kan blive mindre.

TV | Internet | Telefoni | Info kanal | Tekst-TV

Copyright © Grejs Antenneforening